Osaka Call Center

言語選択
旅を、サポートします!
Osaka Call Center

เนื้อหาการบริการ

เพียงแค่ต่ออินเตอร์เนตจากนั้นกดปุ่มโทรออกข้างล่าง ก็สามารถโทรหาได้ทันที
แม้ปิดโทรศัพท์ แต่ข้อมูลก็ยังอยู่

Tourist Guideฟรี

บริการ
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว
ช่วงเวลาเปิด/ปิด
7:00 - 23:00 น ไม่มีวันหยุด
ภาษาที่มีให้บริการ
 • ญี่ปุ่น
 • อังกฤษ
 • จีน
 • เกาหลี
 • สเปน
 • โปรตุเกต
 • ไทย
 • เวียดนาม
 ภาษาไทยใช้ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 18:00 น. ภาษาเวียดนามใช้ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 19:00 น.

เบอร์โทรศัพท์บ้านมีค่าใช้จ่าย

ช่วงเวลาเปิด/ปิด
9:00 - 17:30 น ไม่มีวันหยุด
ภาษา
 • ญี่ปุ่น
 • อังกฤษ
 • จีน
 • เกาหลี
 • สเปน
 • โปรตุเกต
 • ไทย
 • เวียดนาม

06-6131-4550

Link

Osaka Medical Network for Foreigners Japan Visitor Hotline | Japan Travel | JNTO

วิธีการใช้ (PDF)

โปรดเลือกภาษาและรุ่นของ OS ที่ใช้สถานที่ท่องเที่ยว ะแนวทางการใช้.(PDF)

คําถามที่พบบ่อย

 • สถานที่ท่องเที่ยวนี่ จะบอกอะไรเราบ้างหรอครับ?
  สามารถสอบถาม อีเว้นท์ต่างๆ, ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว, ข้อมูลของสถานที่ใกล้เคียง, วิธีการขึ้นรถไฟ และอื่นๆ
 • ช่วยสอนวิธีการซื้อตั๋วราคาถูกในโอซาก้าให้หน่อยได้ไหมครับ?
  ครับ เราจะช่วยบอกตั๋วที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณ
 • หากคุยๆอยู่แล้วสายโทรศัพท์ตัดไปทําไงดี?
  โปรดเช็คสถานะเครือข่ายของท่าน ก่อนสอบถามอีกครั้งเราเก็บข้อมูลเอาไว้ ท่านสามารถถามต่อได้ทันที

ข้อควรระวัง/สัญญา

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังนี้ ใช้บังคับตอนที่ใช้งาน"คู่มือการท่องเที่ยว"

 • ไม่ใช่ว่าสามารถใช้ทุกภาษาได้ (แสดงภาษาที่ใช้งานได้)
 • บริการนี้เป็นการให้คู่มือและคำแนะนำ จึงไม่มีบริการจองหรือจำหน่ายต่างๆ
 • เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่ลูกค้าใช้อยู่หรือสถานการณ์การใช้สายบริการนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างดี ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารนั้นอาจต้องจ่ายเพิ่มต่างหากแล้วแต่แผนค่าบริการที่ลูกค้าสมัคร
 • สำหรับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ต กรุณาใช้AndroidOS4.2ขึ้นไปเป็นสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แนะนำ และเบราว์เซอร์Chromeเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ในกรณีที่ใช้นอกสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ อาจใช้งานไม่ได้
 • ในกรณีที่ใช้iPhoneหรือiPAD กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเฉพาะทาง ถ้ากดปุ่ม"การเชื่อมต่อ"จะย้ายApple Storeโดยอัตโนมัติ (สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แนะนำ คือiOS8.0ขึ้นไป)
 • สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ในกรณีที่ใช้งาน"คู่มือการท่องเที่ยว" ถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการใช้งานชองบริการ Live Call

Live Callข้อควรระวัง

กำหนดเงื่อนไขการใช้งานชองบริการ โทรสด Live Call บริการ (ซึ่งเรียกชื่อ "บริการนี้") ดังข้อต่อไปนี้

เนื้อหา
 1. เราถือว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยละเอียดและตกลงว่าจะทำตามเงื่อนไขดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ตกลงกับเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
 2. หน่วยงานที่ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้และข้อมูลที่บันทึกไว้ในบริการนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า .หน่วยงานที่ให้บริการ เนื้อหาของบริการ โปรแกรมหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง หรือการยุติให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ลูกค้าไม่สามารถใช้งานบริการนี้หรือเว็บไซต์ของบริการนี้ได้เพื่อการตรวจสอบฟังก์ชัน/ประสิทธิภาพ/สภาพ พร้อมใช้งาน การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเบ็นช์มาร์ค หรือทำวิศวกรรมศาสตร์ย้อนกลับ โดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันทางธุรกิจ
การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้เมื่อจะใช้งานบริการนี้นั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ หน่วยงานที่ให้บริการ จะปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาความลับส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์หลัก
 2. ในการบริการนี้ ทางองค์การจะบันทึกเสียงสนทนาในโทรศัพท์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
การไม่ยอมรับการประกัน
หน่วยงานที่ให้บริการ ไม่รับประกันต่อข้อดังต่อไปนี้
 • เนื้อหาของบริการนนี้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • ไม่ระงับงานบริการนี้
 • ให้บริการทันเวลา
 • บริการนี้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
 • ไม่มีข้อบกพร่องใดๆในบริการชั่วคราว
 • ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆเนื่องจากโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆที่บริการนี้เสนอ
 • ข้อมูลที่ได้จากบริการนี้ถูกต้องและเชื่อถือได้
 • ข้อมูลที่รับ-ส่งผ่านบริการนี้จะเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน หรือรับ-ส่งข้อมูลระว่างฝ่ายคู่กรณี หรือแสดงหน้าจอ
การสละข้อเรียกร้อง,เหตุสุดวิสัย,การจำกัดความรับผิดชอบ
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ หน่วยงานที่ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเป็นความเสียหายพิเศษและความเสียหายเชิงลงโทษ ที่จะเกิดโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญ ผลข้างเคียง ผลกระทบ (รวมทั้งผลกำไรหรือผลตอบแทนที่คาดหวังไว้หรือการขาดทุนกำไรของธุรกิจ) ความเสียหายนั้นที่เกิดจากบุคคลที่สาม หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ หน่วยงานที่ให้บริการได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดควมเสียหาย (เว้นแต่กรณี่ที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ หน่วยงานที่ให้บริการ กระทำความผิดพลาดโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง)
 2. กรณีที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ หน่วยงานที่ให้บริการ อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการได้ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ หน่วยงานที่ให้บริการจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายใดๆ เหตุสุดวิสัยคือ การกระทำของรัฐบาล ภาวะสงคราม การก่อการร้าย สไตรค์หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ปัญหาทางด้านเทคนิค การใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การขาดแคลนพลังงาน ปัญหาการสื่อสาร อากาศ น้ำท่วม ไฟไหม้ การระเบิด ภัยธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์ฉุกเฉินภูมิภาค ฯลฯ
คำสงวนสิทธิ์
หน่วยงานที่ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการนี้ โดยมีเงื่อนไขเป็นสิทธิ์ที่มีจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ เว้นแต่สิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างชัดเจนในเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

องค์กรและหน่วยงานที่ให้บริการคำแนะนำ กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ข้างล่างนี้
องค์กรท่องเที่ยวโอซาก้า:http://www.osaka-info.jp/th/privacy/
หน่วยงานที่ให้บริการ:https://livecall.jp/